Na de prettige samenwerking tijdens Nie Swart Nie Wit Nie maakte ik op verzoek ook dit jaar de website voor opvolger Jouw Land, Mijn Land.  Functioneel gezien geen grote moeite, aangezien de site van vorig jaar aan alle wensen voldeed en dus slechts inhoudelijk moest worden aangepast. Toch was het wel degelijk een nieuwe ervaring, met name omdat ik dit jaar het beheer van de site heb uitbesteed aan de groepsleden van het theaterproject. Daarnaast heb ik de site uiterlijk een make-over gegeven; het is in principe de Nie Swart Nie Wit Nie-site zoals deze zou zijn geweest als ik daar toen al de vaardigheden voor zou hebben gehad.

Zoals gezegd was de grootste aanpassing ten opzichte van vorig jaar het gebruiksvriendelijk maken van het CMS. Dat betekende dat de opties begrijpelijk moesten zijn voor minder technisch onderlegde gebruikers, en dat een goede communicatie onderling essentieel was. Hiervoor schreef ik een uitgebreide handleiding, waarin de belangrijkste functies stap voor stap uitgelegd werden, en sprong ik incidenteel bij om op verzoek minder vanzelfsprekende handelingen te verrichten.

Hoewel de functies in grote lijnen hetzelfde zijn gebleven, heb ik – al zeg ik het zelf – de site grafisch enorm verbeterd. Bij Nie Swart Nie Wit Nie werd dit door tijdsgebrek redelijk naar de achtergrond verdreven, met name omdat ik toentertijd nog druk bezig was om het Joomla-CMS zelf onder de vingers te krijgen. Een jaar later vond ik daar wel degelijk de tijd voor, wat resulteerde in een aantrekkelijker en met name overzichtelijkere website. Het betreft een vrij drastisch aangepaste versie van het reeds bestaande JSN Epic – waarbij dus moet worden opgemerkt dat ik me nog altijd moet baseren op beschikbare thema’s.

De website zelf is momenteel in gebruik, en te bekijken op jlml.nl